Ad-dalu cost teithiau ysgol

Mae’n bosib eich bod chi’n gymwys i dderbyn arian tuag at gost teithiau ysgol preswyl. Math o grant ydi hwn sy’n ad-dalu costau lluniaeth a llety taith ysgol lle mae’ch plentyn yn aros noson neu fwy oddi cartref.

Nid ydym bellach yn darparu cymorth hwn , ond mae rhai ysgolion bolisi sy'n eich galluogi i hawlio pheidio â chodi tâl ar daith arbennig.

I wybod sut i hawlio’r ad-daliad cysylltwch ag ysgol eich plentyn.