Urddas Mislif: Gwasanaeth Mewn Argyfwng (ICE)

Mae Cyngor Sir Ddinbych, drwy Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau cyllid i gefnogi trigolion Sir Ddinbych ac ymwelwyr i gael mynediad at gynnyrch mislif mewn argyfwng yn rhad ac am ddim.

Cyflenwir y cynnyrch hyn gan TOTM, brand gofal mislif sydd wedi ennill sawl gwobr sy’n gobeithio ysbrydoli ffyrdd gwell a chynaliadwy o reoli’r mislif. I gael mwy o wybodaeth am TOTM ewch i wefan TOTM (gwefan allanol).

Mae’r unedau arddangos yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch glanweithdra am ddim, ac maent ar gael mewn nifer o doiledau mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys nifer o lyfrgelloedd Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r rhain hefyd ar gael mewn Toiledau Hygyrch.

Lleoliadau

Ar hyn o bryd mae gan Sir Ddinbych 15 o leoliadau mewn argyfwng wedi'u cadarnhau o amgylch y sir, sydd ar gael i'r cyhoedd am ddim.

Mae'r rhestr lawn o leoliadau isod:

Dinbych

Dinbych

 • Llyfrgell Dinbych, Sgwâr y Neuadd, Dinbych LL16 3NU
 • Prosiect Ieuenctid Dinbych, HWB Dinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RG
Prestatyn

Prestatyn

 • Canolfan Ieuenctid Prestatyn, Dawson Drive, Prestatyn, LL19 8SY
 • Llyfrgell Prestatyn, 21 Rhodfa’r Brenin, Prestatyn, LL19 9AA
Rhuddlan

Rhuddlan

Llyfrgell Rhuddlan, 9 Vicarage Lane, LL18 2UE

Y Rhyl

Y Rhyl

 • Hafan Deg, Cwrt y Gofeb Ryfel, Grange Road, y Rhyl, LL18 4BS
 • Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl, LL18 3AA
 • Salvation Army y Rhyl, 16 Windsor Street, y Rhyl, Cymru, LL18 1BW
 • Canolfan Oak Tree, Ffordd Las, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HN
 • Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl, 17 Bedford Street, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1SY
Rhuthun

Rhuthun

 • Carchar Rhuthun, Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HP
 • Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, LL15 1DS
Corwen

Corwen

Llyfrgell Corwen, Ffordd Llundain, Corwen, LL21 0DR

Llangollen

Llangollen

Llyfrgell Llangollen, Heol y Castell, Llangollen, LL20 8NU

Llanelwy

Llanelwy

Llyfrgell Llanelwy, Y Ro, LL17 0LU

Gall sefydliadau trydydd sector megis elusennau, canolfannau cymuned a sefydliadau sector cyhoeddus, gofrestru i ddod yn lleoliad mewn argyfwng trwy gwblhau ffurflen ar-lein isod:

Cofrestru ar gyfer Urddas Mislif: Os Bydd Argyfwng (ICE) (Ffurflen Archebu)

Mae croeso i leoliadau sydd heb fynediad i’r cyhoedd ond yn gwasanaethu ardal neu gymuned benodol, gysylltu â ni i drafod os allent hefyd dderbyn unedau arddangos mewn argyfwng trwy anfon e-bost at y tîm ar perioddignity@denbighshire.gov.uk.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.