Beth ddylwn i ei wneud ag aerosolau?

Symbol ailgylchu ar gyfer aerosolau

Ailgylchwch eich caniau aerosol yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir gartref neu fynd â nhw i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

Gwnewch yn siŵr bod caniau aerosol yn hollol wag cyn eu hailgylchu. Peidiwch â’u tyllu na’u gwasgu.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.