Beth ddylwn i ei wneud â bagiau?

Ailddefnyddiwch eich bagiau plastig neu ddefnyddio ‘Bag am Oes’ wrth siopa i arbed arian.

Gall bagiau plastig fynd i’ch bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc, neu mae posib' mynd â nhw i'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd sydd â mannau ailgylchu bagiau.

Ewch ag unrhyw fagiau llaw i siop elusen leol os nad ydych eu hangen.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.