Beth ddylwn i ei wneud â batris car?

Symbol batris ceir

Ewch â'ch hen fatris car i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Peidiwch â rhoi batris o unrhyw fath yn unrhyw rai o’ch cynwysyddion gwastraff oherwydd risg o dân yn eich bin neu fag chi, ein cerbydau casglu gwastraff ni neu yn y cyfleuster trin gwastraff. Mae batris yn niweidiol i’r amgylchedd ac mae’n rhaid iddynt gael eu hailgylchu gan gwmnïau arbenigol.

Beth ddylwn i ei wneud â batris cartref?