Beth ddylwn i ei wneud â batris cartref?

Batris

Gallwch ailgylchu batris yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Ceisiwch ddefnyddio batris ailwefru lle bo modd.

Mae batris yn niweidiol i’r amgylchedd ac mae’n rhaid iddynt gael eu hailgylchu gan gwmnïau arbenigol. Mae’n ofynnol gan y gyfraith i bob manwerthwr trydanol ac archfarchnad fawr ddarparu cyfleusterau ailgylchu am ddim. Ewch â nhw gyda chi pan fyddwch yn ymweld â'r siopau hyn i'w gwaredu'n ddiogel.

Gallwch ddod o hyd i'ch cyfleusterau ailgylchu agosaf ar RecycleNow (gwefan allanol).

Batris car

Beth ddylwn i ei wneud â batris car?

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.