Beth ddylwn i ei wneud â bocsys wyau?

Symbol ailgylchu cardbord

Gallwch ailgylchu bocsys wyau cardbord yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Neu, gallwch eu torri’n ddarnau a’u hychwanegu i fin compost gartref.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.