Beth ddylwn i ei wneud â brwshys (plastig)?

Nid oes posib' ailgylchu brwshys.

Rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc neu eu hailddefnyddio i lanhau.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.