Beth ddylwn i ei wneud â bylbiau golau?

Ewch â bylbiau golau i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol neu eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Mae’n rhaid mynd â thiwbiau golau fflworoleuol i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol i gael gwared â nhw.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.