Beth ddylwn i ei wneud â chaeadau poteli?

Mae posib' ailgylchu caeadau poteli plastig a metel.

Rhowch nhw yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Tynnwch y caead oddi ar y botel (os yw wedi’i wneud o ddeunydd gwahanol i’r botel) i helpu’r broses adfer ac ailgylchu.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.