Beth ddylwn i ei wneud â chaeadau poteli?

Mae posib' ailgylchu caeadau poteli plastig a metel.

Gallwch ailgylchu caeadau poteli plastig a metel yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Tynnwch y caead oddi ar y botel (os yw wedi’i wneud o ddeunydd gwahanol i’r botel) i helpu’r broses adfer ac ailgylchu.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.