Beth ddylwn i ei wneud â chaniau alwminiwm?

Symbol ailgylchu ar gyfer caniau alwminiwm

Ailgylchwch eich caniau alwminiwm gwag yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir gartref neu yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.