Beth ddylwn i ei wneud â chardbord / pecynnau cardbord?

Symbol ailgylchu cardbord

Gallwch waredu pecynnau cardbord yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Dylech falu bocsys cardbord mawr yn ddarnau dim mwy nag 1 fetr sgwâr (1m2).

Byddwn yn mynd â chardbord ychwanegol os yw’n cael ei roi wrth eich bag glas, ond os oes gennych chi lawer o gardbord ychwanegol, ewch ag o i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff.

Gofalwch eich bod yn tynnu unrhyw becynnau plastig, y rhan fwyaf o’r tâp ac unrhyw fandiau.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.