Beth ddylwn i ei wneud â chardbord/pecynnau cardbord?

Symbol ailgylchu cardbord

Gallwch ailgylchu cardbord yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Dylech falu bocsys cardbord mawr yn ddarnau dim mwy nag 1 fetr sgwâr (1m2).

Byddwn yn mynd â chardbord ychwanegol os yw’n cael ei roi wrth eich bin glas, ond os oes gennych chi lawer o gardbord ychwanegol, ewch ag o i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff.

Gofalwch eich bod yn tynnu unrhyw becynnau plastig, y rhan fwyaf o’r tâp ac unrhyw fandiau.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.