Beth ddylwn i ei wneud â chartonau?

Gallwch ailgylchu cartonau (e.e. rhai cawl, llaeth, sudd, ffa a chorbys, hylif meddalu ffabrig, ac ati) yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Gofalwch fod unrhyw gartonau yn lân a’ch bod wedi rhoi dŵr drostynt cyn eu hailgylchu.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.