Beth ddylwn i ei wneud â chwiltiau?

Gallwch roi hen gwiltiau i lochesi anifeiliaid i’w defnyddio fel gwlâu.

Gallwch hefyd roi cwiltiau yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.