Beth ddylwn i ei wneud â chylchgronau?

Symbol ailgylchu papurau newydd a chylchgronau

Ailgylchwch nhw yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.