Beth ddylwn i ei wneud â chylchoedd plastig pecynnau caniau?

Nid oes posib’ ailgylchu cylchoedd plastig pecynnau caniau a dylech eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.