Beth ddylwn i ei wneud â chynwysyddion cynnyrch glanhau (plastig) gwag?

symbol ailgylchu plastigau

Gallwch ailgylchu cynwysyddion cynnyrch glanhau plastig gwag (er enghraifft, poteli cannydd gwag) yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Gall caeadau plastig unrhyw gynwysyddion cynnyrch glanhau (yn cynnwys rhai chwistrellu) hefyd gael eu hailgylchu.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.