Beth ddylwn i ei wneud â chynwysyddion cynnyrch glanhau (plastig) gwag?

symbol ailgylchu plastigau

Gallwch waredu cynwysyddion cynnyrch glanhau plastig gwag (er enghraifft, poteli cannydd gwag) yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Gall caeadau plastig unrhyw gynwysyddion cynnyrch glanhau (yn cynnwys rhai chwistrellu) hefyd gael eu hailgylchu.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.