Beth ddylwn i ei wneud â chyrc?

Wood and timber

Gallwch roi cyrc yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc, neu gallwch eu hailgylchu yn y sgip bren yn y Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.