Beth ddylwn i ei wneud â deunydd inswleiddio?

Nid oes posib’ ailgylchu deunydd inswleiddio.

Gallwch roi ychydig ohono/toriadau achlysurol yn eich bin du, cyhyd â bod y darnau i gyd o fewn y cynhwysydd a bod modd cau caead y bin.

Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod digon o le yn eich bin ar gyfer gwastraff cyffredinol eich cartref gan nad ydym ni’n derbyn gwastraff ar yr ochr.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.


Os oes gennych chi fwy o ddeunydd inswleiddio, gallwch fynd ag o i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.