Beth ddylwn i ei wneud â duvets?

Ewch â’ch hen duvets i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Gallwch hefyd eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.