Beth ddylwn i ei wneud â ffelt toeau

Nid oes posib’ ailgylchu ffelt toeau.

Gallwch roi ychydig ohono/toriadau achlysurol yn eich bin du, cyhyd â bod y darnau i gyd o fewn y cynhwysydd a bod modd cau caead y bin.

Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod digon o le yn eich bin ar gyfer gwastraff cyffredinol eich cartref gan nad ydym ni’n derbyn gwastraff ar yr ochr.

Fel arall, ewch ag o i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.