Beth ddylwn i ei wneud â gobenyddion?

Gallwch roi hen obenyddion i lochesi anifeiliaid i’w hailddefnyddio fel gwlâu.

Gallwch hefyd roi gobenyddion yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.