Beth ddylwn i ei wneud â hancesi papur?

Nid oes posib’ ailgylchu eitemau papur amsugnol defnydd untro fel hancesi papur, papur cegin na napcynnau. Dylech eu rhoi nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Ystyriwch ddefnyddio llieiniau a napcynnau mae modd eu golchi a’u hailddefnyddio.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.