Beth ddylwn i ei wneud â llinynnau gitâr/llinynnau offerynnau?

Nid oes posib’ ailgylchu llinynnau gitâr nac offerynnau eraill.

Rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.