Beth ddylwn i ei wneud â llyfrau ffôn?

Cyfeirlyfrau ffôn yn symbol ailgylchu

Gallwch roi llyfrau ffôn yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.