Beth ddylwn i ei wneud â llyfrau?

Symbol ailgylchu llyfrau

Mae llawer o leoedd y gallwch roi eich llyfrau iddynt er mwyn eu hailddefnyddio:

  • Siopau elusen
  • Ysgolion
  • Cyfnewid llyfrau gyda ffrindiau a'r teulu
  • Gallwch hefyd eu gwerthu neu eu rhoi i bobl am ddim ar-lein

Os oes gennych chi lyfrau nad oes posib’ eu hailddefnyddio, gallwch eu rhoi yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir gartref.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.