Beth ddylwn i ei wneud â phacedi creision?

Nid oes posib' ailgylchu pacedi creision gan eu bod wedi’u gwneud o ddeunyddiau cymysg. Dylech eu rhoi nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.