Beth ddylwn i ei wneud â phapur lapio?

Nid oes posib' ailgylchu papur lapio sydd â glityr a phlastig arno - mae’n rhaid i hwnnw fynd i’ch bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.


Symbol ailgylchu papur

Ailgylchwch bapur lapio plaen yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir ar ôl tynnu’r selotep.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.