Beth ddylwn i ei wneud â phapur swigod?

Nid oes posib' ailgylchu papur swigod.

Rhowch o yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc neu ei ailddefnyddio i lapio pethau gwerthfawr sy’n cael eu storio neu bostio.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.