Beth ddylwn i ei wneud â phapur swyddfa?

Symbol ailgylchu papur

Ailgylchwch ddogfennau yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Dylai dogfennau pwysig gael eu rhwygo’n fân.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.