Beth ddylwn i ei wneud â phapur wal?

Nid oes posib’ ailgylchu papur wal.

Rhowch o yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Gallwch hefyd fynd ag o i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.