Beth ddylwn i ei wneud â phapur?

Symbol ailgylchu papur

Ailgylchwch bapur yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.