Beth ddylwn i ei wneud â phecynnau (bioddiraddadwy)?

Nid ydym yn gallu compostio nac ailgylchu’r pecynnau hyn.

Bydd angen i chi roi pecynnau bioddiraddadwy yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Efallai y byddwch yn gallu rhoi’r pecynnau yn eich bin neu swp compost gartref os oes gennych chi un.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.