Beth ddylwn i ei wneud â phethau cegin?

Nid oes posib’ ailgylchu eitemau fel Tupperware - ceisiwch eu hailddefnyddio nhw i storio pethau.

Fel arall, rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.