Beth ddylwn i ei wneud â phlastig?

Symbol ailgylchu plastigau

Ailgylchwch boteli, tybiau a hambyrddau plastig o’ch cegin a’ch ystafell ymolchi yn eich bin ailgylchu cymysg glas.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.