Beth ddylwn i ei wneud â photeli meddyginiaeth neu dabledi?

Pan maent yn wag, gallwch eu rhoi yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.