Beth ddylwn i ei wneud â photiau iogwrt?

Rhowch ddŵr dros botiau iogwrt a’u rhoi yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.