Beth ddylwn i ei wneud â phympiau sebon?

Symbol ailgylchu gwydr

Symbol ailgylchu plastigau

Gallwch ailgylchu eich pympiau sebon plastig/gwydr gwag, untro yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

'Allwn ni ond derbyn poteli pympiau sebon llaw defnydd untro (nid pympiau sebon sy’n sownd wrth y wal, er enghraifft).

Nid ydym yn derbyn poteli pympiau sebon seramig (rhowch rai seramig yn eich bin gwastraff cyffredinol du).

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sachau pinc

Sachau pinc.