Beth ddylwn i ei wneud â rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar?

Gallech roi rhwydi wedi’u defnyddio sydd o ansawdd da ar wefannau fel Freegle (gwefan allanol) a Freecycle (gwefan allanol).

Nid oes posib’ ailgylchu rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar.

Rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.