Beth ddylwn i ei wneud â sigaréts/bonion sigaréts?

Nid oes modd ailgylchu sigaréts na bonion sigaréts.

Rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.

Peidiwch byth â rhoi lludw mewn bin yn syth. Gallai lludw poeth doddi’r plastig ac achosi tân.