Beth ddylwn i ei wneud â thybiau ffrwythau plastig?

Gallwch roi tybiau ffrwythau yn eich bin ailgylchu cymysg glas.

Gofalwch eich bod yn tynnu unrhyw rwydi, papur swigod plastig neu ffilm blastig o’r twb ac yn ei roi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.