Beth ddylwn i ei wneud â thybiau tecawê?

Rhowch ddŵr dros dybiau tecawê plastig a rhowch nhw yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.