Beth ddylwn i ei wneud â thyweli hylendid: Tamponau a phapurau lapio hylendid?

Rhowch damponau, tyweli hylendid a’u papurau lapio yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.