Maes parcio Lôn Las

Nid yw banciau ailgylchu ar gael am dair wythnos o 19 Hydref ymlaen

Bydd rhwystrau yn cael eu gosod o amgylch y banciau ailgylchu tra bydd canolfan brofi COVID-19 dros dro yn cael ei osod yn y rhan fwyaf anghysbell o’r maes parcio.

Gall preswylwyr dal ailgylchu boteli a jariau gwydr yn eu casgliad ailgylchu aelwyd. Mae banciau ailgylchu tecstilau eraill ar gael yn Llangollen a Rhuthun.

Byddwn yn asesu os bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau ailgylchu a gwastraff “symudol" ar ddyddiau Sadwrn ac yn cadarnhau os bydd unrhyw amhariad.

Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Corwen
LL21 0DN

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

09am i 11am pob 1af a 3ydd Dydd Sadwrn y mis

Gwaredu ar gael

Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

 • Caniau aerosol
 • Batris
 • Bric-a-Brac
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Cyfrifiaduron
 • Dodrefn
 • Esgidiau
 • Ffoil alwminiwm
 • Gwastraff gwyrdd
 • Gwydr
 • Llyfrau
 • Metel sgrap
 • Monitors cyfrifiaduron
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau trydanol
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Setiau teledu
 • Tecstilau
 • Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.