Parc ailgylchu a gwastraff Dinbych

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Colomendy
Dinbych
LL16 5TA

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Mae amseroedd agor yn newid pan fydd amserau arbed golau dydd yn newid.

Amseroedd agor yr har

 • Dydd Llun: 10am io 6pm
 • Dydd Mawrth: 10am i 6pm
 • Dydd Mercher: 10am i 6pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: 10am i 6pm
 • Dydd Sadwrn: 9am i 5pm
 • Dydd Sul: 9am i 5pm

Wedi cau 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Gweld amseroedd agor y Gaeaf

Amseroedd agor y Gaeaf

 • Dydd Llun: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher: 10am i 4pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn: 9am i 4pm
 • Dydd Sul: 9am i 4pm

 

Gwaredu ar gael

 • Gwastraff peryglus o’r cartref
 • Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

 • Caniau aerosol
 • Ffoil alwminiwm
 • Batris
 • Bric-a-Brac
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Monitors Cyfrifiaduron
 • Cyfrifiaduron
 • Nwyddau trydanol
 • Olew injan
 • Tiwbiau fflworolau
 • Dodrefn
 • Gwydr
 • Gwastraff gwyrdd
 • Ffonau symudol
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Oergelloedd / rhewgelloedd
 • Metel sgrap
 • Pridd a rwbel
 • Tecstilau
 • Peiriannau golchi
 • Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.