Dyddiadau casgliadau bin

Gwasanaeth newydd casglu ailgylchu a gwastraff: Dyddiadau casglu biniau

Bydd preswylwyr ar y gwasanaeth Trolibocs yn derbyn llythyr dros yr wythnos nesaf i’w hysbysu:

  • Beth fydd eu diwrnod casglu
  • Pryd bydd eu casgliad ailgylchu cyntaf
  • Pryd bydd eu casgliad gwastraff na ellir ei ailgylchu cyntaf
  • Pryd i adael eu bin gwag sydd wrth gefn allan i’w gasglu

Casgliadau gwastraff gardd

Nid yw dyddiadau casglu gwastraff gardd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwyr i sicrhau bod yr wybodaeth ar gael mor fuan â phosibl.


Gallwch ffeindio dyddiadau casglu drwy roi eich manylion yn y bocsys isod.

Nid yw casgliadau bin yn newid ar wyliau banc ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Blynyddoedd Newydd Dydd.

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, rydym ni'n cyflwyno newidiadau i'r gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff, yn cynnwys darparu cynwysyddion newydd a chasglu deunydd ailgylchu yn wythnosol.

Beth yw dyddiadau fy nghasgliadau bin?


Dyddiadau casglu biniau (hyd at ddydd Gwener 31 Mai 2024)

I ddod o hyd i'ch dyddiad casglu biniau nesaf hyd at 31 Mai 2024, nodwch eich cod post yn y blwch chwilio isod a chliciwch ar "Gweld y casgliadau bin":


Dyddiadau casglu biniau (o ddydd Llun 3 Mehefin 2024)

I ddod o hyd i'ch dyddiad casglu biniau nesaf o 3 Mehefin 2024 ymlaen, nodwch eich cod post yn y blwch chwilio isod a chliciwch ar "Gweld y casgliadau bin":


Faint o'r gloch ddylwn i roi'r biniau allan?

Fe ddylech osod eich biniau allan ar y palmant erbyn 7.00am.

Os na fyddwch chi'n gosod eich cynwysyddion allan yn barod i’w casglu cyn 7:00am neu yn rhoi eich cynwysyddion allan ar y diwrnod anghywir, bydd angen i chi naill ai:

Os ydych chi wedi rhoi eich bin allan i’w gasglu ac na chafodd ei wagio, gwiriwch i weld a oes yna labed neu sticer halogiad ar eich bin. Os oes yna, ni fyddwn yn dychwelyd i wagio eich bin.

Sylwch ein bod yn cadw cofnod o’r biniau nad ydynt wedi cael eu gadael allan ac sydd wedi’u halogi.

Yn yr achos hynny, os ydych chi’n credu bod ein criw wedi methu eich bin ar ddamwain, gallwch roi gwybod am gasgliad sydd wedi cael ei fethu ar-lein.

Peidiwch â rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd tan ar ôl 3pm. Mae hyn er mwyn rhoi digon o amser i’r criwiau gwblhau eich ardal.

Tudalennau cysylltiedig

Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff