Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff: Gwasanaeth casglu tecstilau

O Fehefin 2024, gallwch ailgylchu eich tecstilau nad ydych eu hangen gan ddefnyddio gwasanaeth casgliadau newydd am ddim a ddarperir gan ein partner, Menter Gymdeithasol Co-Options.

Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff: Casgliadau tecstilau

Yn anffodus, nid yw’r bagiau ar gyfer y gwasanaeth dewisol i gasglu tecstiliau o’r cartref yn debygol o gyrraedd tan ddiwedd mis Mehefin. O ganlyniad, nid ydynt wedi eu gyrru i chi gyda’ch Trolibocs neu fagiau ailddefnyddiadwy, ac ni fydd y gwasanaeth casglu tecstiliau’n dechrau tan yn hwyrach ymlaen.

Pan fydd y bagiau’n cyrraedd gallwch eu casglu o’ch llyfrgell neu Siop Un Alwad leol neu galwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmer ar 01824 706000 i ni drefnu i yrru un yn y post i chi. Cadwch olwg ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, neu gwiriwch y wefan i ddarganfod pryd bydd y gwasanaeth yn cychwyn.

Casgliadau Tecstilau


*Yn anffodus, nid yw’r bagiau ar gyfer y gwasanaeth dewisol i gasglu tecstiliau o’r cartref yn debygol o gyrraedd tan ddiwedd mis Mehefin. O ganlyniad, nid ydynt wedi eu gyrru i chi gyda’ch Trolibocs neu fagiau ailddefnyddiadwy, ac ni fydd y gwasanaeth casglu tecstiliau’n dechrau tan yn hwyrach ymlaen.

Pan fydd y bagiau’n cyrraedd gallwch eu casglu o’ch llyfrgell neu Siop Un Alwad leol neu galwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmer ar 01824 706000 i ni drefnu i yrru un yn y post i chi. Cadwch olwg ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, neu gwiriwch y wefan i ddarganfod pryd bydd y gwasanaeth yn cychwyn.


Sach gwyn untro

Sach Gwyn

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

  • Dillad glân
  • Esgidiau