Cymorth Cartrefi Gwag

Mae arnom ni eisiau ailddefnyddio tai gwag. Rydym ni’n canolbwyntio’n bennaf ar dai sydd wedi bod yn wag ers 6 mis neu fwy ac eiddo heb gynllun hyfyw i’w defnyddio. 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Canllaw perchnogion cartrefi gwag (PDF, 127KB) 

Grant tai gwag

Mae yna grantiau ad-daladwy ar gael i dalu hyd at 50% o gost atgyweirio eiddo gwag (cyfanswm o £10,000). Ar ôl atgyweirio’r eiddo, mae’n rhaid iddo fod ar gael am o leiaf tair blynedd ar gyfradd lwfans tai lleol. Mae amodau eraill hefyd yn berthnasol.

Cymorth Ariannol Tai Gwag (PDF, 56KB)

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y grant?

Os ydych chi’n berchen ar dŷ gwag yn Sir Ddinbych neu os ydych chi’n gwybod am dŷ gwag yn y sir sy’n achosi niwsans, rhowch wybod i ni – efallai y bydd cymorth ar gael i chi. 

Rhowch wybod am dŷ gwag

Os ydych am ein hysbysu am dŷ gwag neu wneud cais am grant, gallwch gwblhau ein ffurflen ymholiadau ar-lein. 

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Fel arall, gallwch lawr lwytho ffurflen ymholiadau.

Ffurflen gais cartrefi gwag (MS Word 1021KB)

Os oes gennych chi gartref gwag, efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y dudalen Troi Tai’n Gartrefi hefyd.