Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl gyda biliau’r cartref a chludiant. 

Services and information

Credyd Pensiwn (gwefan allanol)

Mae Credyd Pensiwn yn darparu arian ychwanegol i helpu gyda chostau byw i bobl dros oed Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel.

Nyth (gwefan allanol)

Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd am ddim i'ch helpu i arbed ynni, a gostwng eich biliau ynni.

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Cymorth gyda biliau ynni (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i helpu gyda biliau ynni.

Gostyngiadau a Chynigion (gwefan allanol)

Tarwch olwg ar y cynigion sydd ar gael gan fusnesau i helpu gyda bwyd a diod, manwerthu, cyfleustodau a mwy.

Dŵr Cymru: Tariff HelpU (gwefan allanol)

Mae’r tariff HelpU yn helpu cartrefi incwm isel drwy roi terfyn ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Cymorth gyda chostau cludiant (gwefan allanol)

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael gyda chostau cludiant.

Dŵr Cymru: Cymorth gyda biliau (gwefan allanol)

Cymorth a chyngor gyda thalu eich bil dŵr.

Nyth (gwefan allanol)

Helpu chi i gynhesu eich cartref a’i wneud yn fwy ynni effeithlon.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Dod o hyd i fanc bwyd (gwefan allanol)

Dewch o hyd i’ch banc bwyd Ymddiriedaeth Trussell lleol, eu manylion cyswllt a’u horiau agor.

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.

Cymorth gyda mynediad at ddata symudol

Rydym yn gweithio gyda Good Things Foundation i ddosbarthu SIMs am ddim a data symudol i bobl leol sy'n byw mewn tlodi data.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.