Trethi Busnes: esemptiad offer a pheiriannau gwyrdd

Mae’r esemptiad offer a pheiriannau gwyrdd yn cefnogi buddsoddiadau gwyrdd a datgarboneiddio adeiladau.

Beth sydd ar gael drwy’r esemptiad hwn?

Mae’r esemptiad offer a pheiriannau gwyrdd yn atal offer a pheirannau Dosbarth 1 cymwys rhag cael eu cynnwys ym mhrisiadau eiddo at ddibenion Trethi Annomestig.

Dyma enghreifftiau o offer a pheiriannau Dosbarth 1 cymwys:

  • Paneli solar to
  • Tyrbinau gwynt
  • Storio batri
  • Mannau storio cerbydau trydan

Sut i wneud cais

Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy’n gyfrifol am weithredu’r eithriad hwn. Gallwch gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio a fwy o wybodaeth am yr esemptiad offer a pheiriannau gwyrdd.

Manylion cyswllt Asiantaeth y Swyddfa Brisio (gwefan allanol)